Kruipruimten

De kruipruimte onder het gebouw waar u woont of werkt is een plaats waar u normaliter nooit zult komen. Als U geconfronteerd wordt met de kruipruimte is dat meestal als er een probleem is. Bij lekkende rioleringen, gebrekkige ventilatie en/of grondwatermigratie kunnen er zich problemen voordoen zoals stank, ongedierte en micro-organismen, die uw woon-werkcomfort direkt negatief beinvloeden met mogelijke nadelige gevolgen voor de gezondheid.  

Merpro b.v. heeft in haar dienstverleningspakket in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven een pasklare discrete professionele oplossing voor ieder kruipruimteprobleem voor een scherpe prijs met zo min mogelijk overlast voor u.
Het volledige pakket bestaat uit de volgende stappen:

 • Fysieke inspectie (vrijblijvend)
 • Advies c.q. offerte
 • Afvalstroom bepalen,eventueel bemonsteren
 • Aanmaken afvalstroomnummers
 • Opmaken TRA/MRA/LMRA.
 • Verwijderen van vervuiling in de kruipruimte
 • Transporteren van vervuiling naar de verwerker
 • Traceren van de oorzaak (digitaal vastgelegd)
 • Reparatie
 • Desinfecteren van de kruipruimte
 • Aanbrengen van bodemisolatie/bodemafsluiter

Wilt u meer weten over kruipruimtes reinigen? Vraagt u dan gerust een vrijblijvende offerte aan. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.